Đèn thả – TH 827 – 18 phòng ăn – Nhà hàng – Cafe – Thiết kế

2.550,0