Đèn Thông Tầng MHS 2307 – Phòng Khách – Sảnh Lớn – Thông Tầng – Tòa Nhà – 0906040101

9.346.000,0