ĐÈN THẢ – Kích thước: D1000 x N400 x C220 – PLMA28

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Thiết kế:ĐÈN THẢ – PLMA28 phale
  • Kích thước: D1000 x N400 x C220 x E14 x 10
  • Loại bóng sử dụng: Bóng E14, 10 cái